काही नाती गैरसमजामुळे सुध्दा तुटतात प्रत्येक वेळी चुकच असते असे नसते…


काही नाती गैरसमजामुळे सुध्दा तुटतात
प्रत्येक वेळी
चुकच असते असे नसते…


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *