कितीही आनंदी राहायचा प्रयत्न करा जेव्हा कोणाची आठवण येते ना तेव्हा रडायला खुप येते. … खरचं सोनू Love you…


कितीही
आनंदी राहायचा प्रयत्न करा
जेव्हा कोणाची आठवण येते ना
तेव्हा रडायला खुप येते….


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *