मुंबईचा पाऊस आणि प्रेयसीचा भाऊमुंबईचा पाऊस आणि प्रेयसीचा भाऊ एकसारखाच कधी येऊन पडेल आणि आपल्याला धो धो धुवून निघून जाईल सांगता येत नाही.Source link