आठवणी खरच चांदण्या सारख्या असतात ,

कधी कोणत्या लुकलुकवेल सांगता येत नाही


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *