जीवनात मागे बघाल तर ,अनुभव मिळेल.

जीवनात पुढे बघाल तर,आशा मिळेल.

जीवनात इकडे-तिकडे बघाल तर,सत्य मिळेल.

आणि आपल्या स्वतःच्या आत मध्ये बघाल तर, आत्मविश्र्वास मिळेल..👍

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *