आयुष्याचा जोडीदार हा देखणा असण्यापेक्षा…..

समजुन घेणारा, समजुन सांगणारा, काळजी करणारा, नात्याची कदर करणारा आणि जबाबदारी स्वीकारणारा असावा…👫

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *