द्वेष हा द्वेष केल्याने कमी होत नाही,

परंतु एकमेकांना समजुन घेऊन प्रेम केल्याने नक्कीच कमी होतो आणि हेच शाश्वत सत्य आहे…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *