माझ्याही मनातली अशीच आहे ही दुनिया,

इथे तेलाविना जळतो दिवा आणि वातिविना जळते समई…🤔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *