“जो प्रामाणिक राहतो त्याची किंमत लोकांना कळत नाही,

पण जे बोलायला लबाड आणि माणसांना गोड गोड बोलून गोल गोल फिरवण्यात पटाईत असतात,

ती माणसं समाजात प्रिय असतात आणि ती माणसं स्वतःला खूप शहाणी समजतात…🤔😐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *