आयुष्यात स्वत:च्या जवळ असलेल्या गोष्टीचा कधीच घमंड करू नका कारण दगड जेव्हा पाण्यात पडतो,तेव्हा तो स्वत:च्याच वजनामुळे तळाला जातो…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *