माणसाच्या परिचयाची सुरुवात जरी चेहऱ्याने होत असली तरी,

त्याची संपूर्ण ओळख वाणी,

विचार आणि कर्मानीच होते….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *