दिवसातून किमान एक वेळ तरी स्वत:शी बोला,

तसे केले नाही तर जगातल्या एका चांगल्या व्यक्तीशी बोलण्याची संधी तुम्ही गमवाल…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *