संसार हा मातीतल्या घरात असु दया,

किंवा सिमेंटच्या घरात तो फक्त समाधानी असला पाहिजे….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *