कितीही म्हटलं तरी
मला तितकसं व्यवहारीपणे वागता येत नाही
आभाळावर केलेल्या त्या बेहिशोबी प्रेमाचं
या चातकाला व्याज मागता येत नाही !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *