आपल्या निस्वार्थी कर्माने दुसऱ्याच्या मनात घर करून जगणे हीच जीवनातील सर्वात मोठी कमाई आहे ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *