लोकांच्या बोलण्याचा जास्त विचार न करता 

स्वतःच्या प्लॅननुसार जो काम करतो तोच आयुष्यात पुढे यशस्वी होतो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *