आपण नसल्याने कोणाला आनंद झाला तरी चालेल पण आपण असल्याने कोणी नाराज नाही झालं पाहिजे ..

 


 

आपण नसल्याने कोणाला आनंद
झाला तरी चालेल पण आपण असल्याने
कोणी नाराज नाही झालं पाहिजे ..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *