जेव्हा काही माणसांना तुमच्यातल काही चांगले सहन होत नाही. तेव्हा तिचं माणसे तुमच्या बद्दल इतरांना चुकीचे वाईट सांगत फिरतात…🤔🤔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *