आयुष्यात
आपल्याला काही लोकांची
इतकी सवय होऊन जाते की
नंतर त्यांच्या शिवाय जगणं
अवघड होऊन जाते!!..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *