प्रत्येकाच्या जीवनात कधी ना कधी अशी वेळ नक्की येते जिथे कोणाच्या सल्ल्याची नाही तर, कोणाच्या तरी सोबतीची गरज असते..

15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *