माझ्या प्रत्येक वेदनेवर औषध आहेस तू माझ्या प्रत्येक सुखाचे कारण आहेस तू

काय सांगू कोण आहेस तू फक्त हा देह माझा आहे त्यातील जीव आहेस तू

28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *