बुडावे लागते पूर्ण प्रेमात तसे खरे प्रेम मिळणार नाही अमर्याद आहे प्रेमाची भाषा साध्या रितीने कळणार नाही!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *