निवांतपणा असणे आणि

मोकळा वेळ असणे, यात किती अंतर आहे हे त्यालाच

कळतं, ज्याला सगळं निवांत

असून मोकळा वेळ मिळत नाही.

आणि

मोकळा वेळ असून सुद्धा ज्याला निवांतपणा मिळत नाही.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *