रात्र नाही स्वप्न बदलते, दिवा नाही वात बदलते, मनात नेहमी जिंकण्याची इच्छा असावी, कारण नशीब बदलो न बदलो पण वेळ नक्कीच बदलते…!

Shayari.space

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *