घडत नाही प्रत्येक वेळी सगळं आपल्या मनासारखं म्हणूनच कधी कधी वागावं लागत मन तोडून जगासारख

Shayari.space

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *