लागलेली भूक, नसलेले पैसा, तुटलेले मन आणि मिळालेली वागणूक ते शिकवते जे. कुठलीच डिग्री शिकवत नाही.

Shayari.space

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *