जिंकणे म्हणजे नेहमी फक्त पहिला येणे असे नाही तर,
               एखादी गोष्ट पूर्वीपेक्षा जास्त चांगली करणे म्हणजेच जिंकणे होय...


				

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *