कोणी चांगले समजावे म्हणून गोड बोलायची सवय नाहीये मला दोन शब्द जास्त बोलणार पण तोंडावर आणि खर बोलणार …👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *