जेंव्हा लोक तुमच्या मागे बोलतात
             तेंव्हा समजून घ्यावं की
          तुम्ही त्यांच्या दोन पाऊले पुढे आहात...


				

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *