आयुष्यातील सर्वात मोठा आनंद म्हणजे
           जे तुम्हाला जमणार नाही
        असं लोकांना वाटतं, ते साध्य करून दाखवणं...


				

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *