कितीही मोठा पाठिंबा असला
         तरी यशस्वी तोच होतो ज्याच्या रक्तातच जिंकण्याची हिंमत
              आणि लढण्याची धमक असते...


				

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *