तुझ्यावर असं प्रेम केलंय की
माझ्या डोळ्यांना तुला पाहिल्या शिवाय करमत नाही
पण एकही रात्र तुझ्या
आठवणी शिवाय जात नाही.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *