कधी इतकं प्रेम झालं काही कळलंच नाही
कधी इतकं वेड लावलं काही कळलंच नाह
पहिल्यांदा कधी आवडलीस हे खरंच आठवत नाही
पण आठवण काढल्याशिवाय आता खरंच राहवत नाही.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *