आपण नसल्याने कोनाला आनंद झाला तरी चालेल पण आपण असल्याने कोणी नाराज नाही झालं पाहिजे!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *