नेहमी लक्षात ठेवा
आपल्याला खाली खेचणारे लोक
आपल्यापेक्षा खालच्या पायरीवर असतात.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *