तूझ्या आयुष्यात माझी जागा घेणारे भरपूर जन भेटतील तुला पण त्यात कधी सुख नाय वाटणार तुला कारण तू कायम शोधणार मला…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *