आयुष्य एका स्वप्नासारखे जगावे प्रत्येक संवेदनेला जगून पाहावे नववर्षाची नवी पहाट अनुभवताना आपल्या सर्वांना मिळो नवी वाट हॅपी गुढीपाडवा


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *