मैत्रीचा अर्थ
पावसातुन जेवढा ओलावा मिळत नाही
तेवढा जिव्हाळा मैत्रीत मिळतो
मैत्री मधल्या सावलीचा अर्थ
कधीतरी उन्हातुन गेल्यावर कळतो..


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *