स्वतःमध्येच खुश राहायचं
जिथे किंमत नाही तिथे जायचं नाही
मग ते कोणाचे घर असो किंवा मन…


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *