आयुष्यात जिंकाल तर असे जिंका
कि जणू जिंकण्याची सवयच आहे
आणि हराल तर असे हरा कि जिंकून
कंटाळा आल्याने गंमत म्हणून हरलो आहे…


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *