“कोणाच्याही आयुष्यात
आपली एक जागा असावी,
हक्काची किंवा महत्त्वाची
पण ती कधीही
बदलणारी नसावी…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *