मी तिची प्रत्येक गोष्ट ऐकून घेतो खर प्रेम आहे माझ म्हणून तरी ती धोका देत आहे…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *