देवाच्या मंदिरात ,🙏
मी एकच 😇प्रार्थना करते …
सुखी ठेव 🤗 त्याला ,
ज्याच्यावर मी प्रेम ❤️❤️करते … ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *