पाऊस पडला की दोन इच्छा खूप होतात

एक तर चहा प्यायची आणि आणि

दुसरी तिच्यासोबत ♥♥ फिरायची.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *