बोलण्यात नम्रपणा, वागण्यात प्रामाणिकपणा
राहण्यात साधेपणा, असला की
आपलं दिसणं महत्वाच राहतं नाही
माणसं प्रेमाने, माणुसकीने जवळ येतात
आणि नाती जोडतात…


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *