मानवाचा राक्षस होणे ही त्याची हार
मानवाचा महामानव होणे हा त्याचा चमत्कार
आणि मानवाचा चांगला माणूस होणे
हे त्याचे चांगले कर्म…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *