कोणालाही न दुखवता जगणे
याच्या इतके अतिसुंदर कर्म
जगात दुसरे कोणतेच नाही
आणि ज्याला हे कळले
त्याला वेगळे पुण्य कमवायची गरज राहत नाही…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *