उभ्या आयुष्यात कधीही 🥄 चमचे सोबत ठेऊ नका,

कारण……

 

हेच 🥄 चमचे तुमचे भरलेलं ताट,

रिकामं करण्याचं काम करत राहतात…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *