… कितीही वाईट वेळ आली तरी इमानदारी सोडु नका…

धन – आलं तरी निती सोडु नका,

अधिकार – आला तर त्याचा गैरवापर करू नका,

क्रोध – आला तरी कोणाला अपशब्द बोलू नका…👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *