….!! विचारपुष्प!!….

जो इतरांचे वाईट करतो ना,

त्याच चुकूनही चांगलं होत नसतं,

हा निसर्गाचा नियम आहे…🤗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *